previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Centrs, Vērmanes dārzs

Izsoles sākuma cena:
150 EUR
Kadastra numurs: 01000050005
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 07.03.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 13.06.2023 - 13.06.2023 11:00
Termiņš: 08.06.2023 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 150.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 8.jūnijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu Rī
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 01.06.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
6.1. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 8.jūnijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā – atkārtota izsole”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 8.jūnijam plkst. 17:00, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: „Izsoles “Zemes gabalu daļu Rīgas valstspilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu;
Dokumenti download iconNolikums

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000050005
Platība (m2): 6
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Jolanta Spura
E-pasts: jolanta.spura@rigasmezi.lv
Tālrunis: 29934105