previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Mežaparks, Ostas prospekts 11

Izsoles sākuma cena:
240 EUR
Kadastra numurs: 01000950040
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 13.03.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.05.2023 - 19.05.2023 12:30
Termiņš: 17.05.2023 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 480.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: līdz 2023.gada 30.septembrim, ar tiesībām pagarināt līgumu līdz 2024.gada 30.aprīlim.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski- rigasmezi@rigasmezi.lv vai klātienē O.Vācieša ielā 6-k1, Rīgā
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 08.05.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 17.maijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 72 m2 platībā Mežaparkā iznomāšanu”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai klātienē vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē līdz 2023.gada 17.maijam plkst. 17:00, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: “Izsolei „Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 72 m2 platībā Mežaparkā iznomāšanu”, saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde:”; un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu;

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 095 0030
Platība (m2): 72
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apraksts:

Nomas līgumā zemes gabala paredzētais izmantošanas veids – sporta, aktīvās atpūtas un izklaides pakalpojumu sniegšana, bērnu rotaļu iekārtu izvietošana ar tiesībām līguma darbības laikā izvietot īslaicīgās lietošanas būvi. Nav atļauta sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, t.sk. tirdzniecības automātu izvietošana.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Zane Pabērza
E-pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv
Tālrunis: 28608595