previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Mežaparks, Ostas prospekts 11

Izsoles sākuma cena:
260 EUR
Kadastra numurs: 01000950040
Objekta veids: Zeme (cits)
Publicēts 13.03.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 19.05.2023 - 19.05.2023 12:40
Termiņš: 17.05.2023 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 520.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: līdz 2023.gada 30.oktobrim, ar tiesībām pagarināt līgumu līdz 2023.gada 30.novembrim
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski uz rigasmezi@rigasmezi.lv vai klātienē O.Vācieša iela 6-k1, Rīga.
Izsoles veids: mutiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 08.05.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 17.maijam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 80 m2 platībā Mežaparkā iznomāšanu”, elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā; vai līdz 2023.gada 17.maija plkst. 17:00 klātienē Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „Par Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 80 m2 platībā Mežaparkā iznomāšanu” un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu

Zeme (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 095 0030
Platība (m2): 80
Lietošanas mērķis: 05 - Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Apraksts:

Mērķis: bērnu rotaļu iekārtu izvietošana ar tiesībām līguma darbības laikā izvietot īslaicīgās lietošanas būvi. Nav atļauta sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, t.sk. tirdzniecības automātu izvietošana.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: SIA "Rīgas meži"
Vārds uzvārds: Zane Pabērza
E-pasts: zane.paberza@rigasmezi.lv
Tālrunis: 28608595