previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Rent

Liepāja, Rīgas iela 71

Auction starting price:
No 39 - 63.65 EUR
Cadastre number: 17005210244
Object type: Commercial (other), Advertising space

Objects for rent

Name Object type Area (m2) Additional payments (€/m2 per month) Rent/starting price (€/month) Total (€/month)
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 29.09.2023 - 11.10.2023 12:00
Application term: 11.10.2023 12:00
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 1 gads (sākot ar 01.12.2023.)
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 29.09.2023
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Neatvērt līdz 11.10.2023. plkst. 12.00", Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.
Documents
Cadastre identifier: 17000210244001
Area (m2): 2.5
Purpose: 1241 - Group of communication, station, terminal premises
Room group: 001
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 31.08.2023 - 18.09.2023 12:00
Application term: 18.09.2023 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 5 gadi (sākot ar 01.11.2023)
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 31.08.2023
Auction application Application guidelines:
Documents
Cadastre identifier: 17000210244001
Area (m2): 43.3
Purpose: 1241 - Group of communication, station, terminal premises
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872