previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Valmiera, Valmieras nov., Vadu 3

Izsoles sākuma cena:
225.53 EUR
Kadastra numurs: 96010131404
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 28.06.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 29.06.2023 - 17.07.2023 13:00
Termiņš: 17.07.2023 13:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 0.00 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 24 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valmieras tehnikuma recepcijua, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Izsoles veids: -
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 29.06.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši rakstiskas izsoles nolikumam

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 96010131404001
Platība (m2): 237.4
Lietošanas mērķis: 1263 - Izglītības iestāžu telpu grupa
Telpu grupa: Virtuve un palīgtelpas
Stāvs: 1

Apraksts:

Valmieras tehnikuma virtuves un palīgtelpu noma Valmieras tehnikums, Vadu iela 3, Valmiera. Būves kadastra apzīmējums 96010131404001. Kopējā iznomājamā platība 237,40 m2. Lietošanas mērķis - ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītojamajiem un darbiniekiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valmieras tehnikums
Vārds uzvārds: Linda Riba
E-pasts: linda.riba@valmierastehnikums.lv
Tālrunis: +371 20083787
Nomas objekta apskate, darba dienās, sākot ar 03.07.2023. plkst. 8:30 līdz 16.00, iepriekš vienojoties ar Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci Lindu Ribu pa tālr. 20083787.