previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Valmiera, Valmieras nov., Vadu 3

Izsoles sākuma cena:
No 38.38 - 147.19 EUR
Kadastra numurs: 96010131404
Objekta veids: Sabiedriskā ēdināšana

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 15.04.2024 - 22.04.2024 13:00
Termiņš: 22.04.2024 13:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 14 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valmieras tehnikuma recepcijua, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 15.04.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši rakstiskas izsoles nolikumam

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 96010131404001
Platība (m2): 69.77
Lietošanas mērķis: 1263 - Izglītības iestāžu telpu grupa
Telpas nr.: S242; S236/1 S236
Telpu grupa: Maizes laboratorija un palīgtelpas
Stāvs: 2

Apraksts:

Valsts nekustamā īpašuma Valmieras tehnikums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9601 013 1404) Vadu iela 3, Valmiera, sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 96010131404001) Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, (turpmāk – Būve) daļas 69,77 m2 platībā (turpmāk tekstā – Nomas objekts) nomas tiesības trīs reizes nedēļā, 96 stundas mēnesī, 14 mēnešu periodā līdz 2025.gada 30. jūnijam.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valmieras tehnikums
Vārds uzvārds: Linda Riba
E-pasts: linda.riba@valmierastehnikums.lv
Tālrunis: +371 20083787
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 10.05.2024 - 17.05.2024 13:00
Termiņš: 17.05.2024 13:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 3 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valmieras tehnikuma recepcija, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 10.05.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši izsoles nolikmā noteiktajam

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 96010131404001
Platība (m2): 237.4
Lietošanas mērķis: 1263 - Izglītības iestāžu telpu grupa
Stāvs: 1

Apraksts:

Valmieras tehnikuma virtuves un palīgtelpu noma Vadu ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Valmieras tehnikuma izglītojamajiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valmieras tehnikums
Vārds uzvārds: Skaidrīte Čukule
E-pasts: skaidrite.cukule@valmierastehnikums.lv
Tālrunis: +371 28379114