previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Jūrmala, Piestātnes 14 k-1

Izsoles sākuma cena:
150 EUR
Kadastra numurs: 13000081609
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 21.10.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 21.11.2022 - 30.11.2022 11:00
Termiņš: 30.11.2022 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 417.kabinetā.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 21.11.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumus nomai nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: noma@agentura.iem.gov.lv, iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014, 417.kabinets, uz aploksnes norāda “Nomas pieteikums tehnisko iekārtu izvietošanai Piestātnes ielā 14 k-1, Jūrmalā”. Sūtot pa pastu, pieteicējs nodrošina sūtījuma saņemšanu līdz pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikumu izskatīšana 30.11.2022. plkst.11.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 417.kabinetā.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 1300 008 1609 003
Platība (m2): 10
Lietošanas mērķis: 1274 - Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

Apraksts:

Tiek piedāvāts nomai 10 m2 jumta daļa tehnisku iekārtu izvietošanai. Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Vārds uzvārds: Jolanta Kalneja-Kokorviča
E-pasts: jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv
Tālrunis: 67829677
Objektu var apskatīt sazinoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta Zemgales un Pierīgas īpašumu pārvaldīšanas nodaļas galveno nekustamā īpašuma pārvaldnieci Ivetu Kazakeviču, tālr.: 26612276, elektroniskā pasta adrese: iveta.kazakevica@agentura.iem.gov.lv.