previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Ezermalas iela 10

Izsoles sākuma cena:
24.78 EUR
Kadastra numurs: 01000850017
Objekta veids: Tirdzniecība
Publicēts 23.11.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 23.11.2022 - 01.12.2022 11:00
Termiņš: 01.12.2022 11:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 23.11.2022
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumus nomai nosūta elektroniski uz e-pasta adresi: noma@agentura.iem.gov.lv, iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014, 417.kabinets, uz aploksnes norāda “Nomas pieteikums karsto dzērienu automāta izvietošanai Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014”. Sūtot pa pastu pieteicējs nodrošina sūtījuma saņemšanu līdz pieteikšanās termiņa beigām. Pieteikumu izskatīšana 2022.gada 01.decembrī plkst.11.00 Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 417.kabinetā.

Tirdzniecība

Kadastra apzīmējums: 0100 085 0017 002
Platība (m2): 1
Lietošanas mērķis: 1220 - Biroja telpu grupa

Apraksts:

Papildus nomas maksai ir maksa par proporcionāli piesaistīto zemesgabala daļu 2,33 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja uz nomas objektu pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad nomas līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvājis augstāko nomas maksu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Vārds uzvārds: Jolanta Kalneja
E-pasts: jolanta.kalneja@agentura.iem.gov.lv
Tālrunis: 67829677
Objektu var apskatīt sazinoties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta Rīgas valstspilsētas īpašumu pārvaldīšanas nodaļas galveno nekustamā īpašuma pārvaldnieku Juri Pauliņu, tālruņa numurs 26486637, elektroniskā pasta adrese: juris.paulins@agentura.iem.gov.lv.