previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Augšdaugavas nov., Skrudalienas pag., Silenes RKP

Izsoles sākuma cena:
395 EUR
Kadastra numurs: 44860060072
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 13.12.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 28.03.2023 - 25.05.2023 15:00
Termiņš: 23.05.2023 17:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: 792.02 EUR
Maksimālais nomas termiņš: 3 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Talejas iela 1, Rīga
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 28.03.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 44860060072001
Platība (m2): 15.8
Lietošanas mērķis: 1220 - Biroja telpu grupa

Apraksts:

Telpu noma Silenes RKP, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, telpu grupas Nr.001 1.stāva telpa Nr.7 ar platību 15,80 m². Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis un apdrošināšana proporcionāli iznomātajai platībai. Mērķis - nodrošināt muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu Nomas objektā. Nomas objekta nomas tiesību pretendents papildus muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma nodrošināšanai ir tiesīgs Konkursa pieteikumā piedāvāt nodrošināt muitošanas darbību un/vai apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
Iepazīties ar Nomas objektu iespējams iepriekš sazinoties ar īpašuma pārvaldnieku zvanot pa mob.tālr. 22327066