previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Centrs, Brīvības bulvāris 32

Izsoles sākuma cena:
2344.56 EUR
Kadastra numurs: 01000050051
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 06.02.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (2)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 28.09.2023 - 12.10.2023 14:00
Termiņš: 11.10.2023 17:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 6 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Talejas iela 1, LV-1026
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 28.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā. Pretendenta pieteikuma iesnieguma forma pieejama augstāk, komandpoga "Pieteikšanās izsolei". Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: - “Pieteikums rakstiskai izsolei”; - Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums); - Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība; - Izsoles datums. Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti. Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: Klienta identifikācijas anketa), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju. Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 01000050051001
Platība (m2): 275.83
Lietošanas mērķis: 1263 - Izglītības iestāžu telpu grupa
Telpas nr.: daļa no telpas 1, 5-14, 21, 32-33
Telpu grupa: 001
Stāvs: 1

Apraksts:

Ēkā nav lifta, bet ir pieejams mazkravas pacēlājs nelielu iepakojumu ievietošanai. Apkure pieslēgta "Rīgas siltums", radiatori ir regulējami. UATS signalizācija, izvilkti tīkli internetam. Ja nepieciešams ir iespēja īslaicīgi iebraukt šaurā koplietošanas pagalmā no Merķeļa ielas puses tikai īslaicīgai preču piegādei.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
E-pasts: noma@vni.lv
Tālrunis: +371 80002000
Tālr.: +371 28655204 par NĪ izsoles procesu Tālr.: +371 27774288 par NĪ apskati