previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Talsi, Talsu nov., Dundagas iela 5-26

Izsoles sākuma cena:
210 EUR
Kadastra numurs: 88019002591
Objekta veids: Dzīvoklis
Publicēts 07.03.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (13)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 23.03.2023 - 31.03.2023 10:00
Termiņš: 31.03.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 10 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Republikas laukumā 2, Rīgā vai pasts@vtua.gov.lv.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 23.03.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Piedāvājums iesniedzams ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.martam plkst.10.00. Pēc norādītā laika piedāvājumi netiek pieņemti. Izsoles dalībnieki var iesniegt īres piedāvājumus: 1. personīgi aizlīmētā aploksnē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā Republikas laukumā 2, Rīgā, 6.stāvā, 616.kabinetā darba dienās no plkst. 08:30- plkst.17:00; 2. sūtot pa pastu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010; 3. ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@vtua.gov.lv. Piedāvājumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē un vietā līdz šajā Nolikumā noteiktajam datumam un laikam. Iesniedzot piedāvājumu, uz aploksnes vai elektroniskā pasta teksta sadaļā jānorāda šāda informācija: 1.Izsoles nosaukums – „Par īres tiesību piešķiršanu Dundagas ielā 5-26, Talsos, Talsu novadā”; 2.Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds/ nosaukums un adrese; 3.uzraksts „NEATVĒRT līdz 2023.gada 31.martam plkst. 10:00”. Piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4. Piedāvājumā norāda Izsoles dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu un adresi, tālruni un/vai elektroniskā pasta adresi, īres tiesību objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību, piedāvāto īres maksu eiro mēnesī, īres laikā plānotās darbības objektā, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem.

Dzīvoklis

Kadastra apzīmējums: 88010090150001026
Platība (m2): 52.5
Lietošanas mērķis: 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
Telpas nr.: 26

Apraksts:

Tiek izsolītas īres tiesības uz dzīvokli Talsu centrā - sastāv no divām istabām - viena izolētas istaba un viena istaba apvienota kopā ar halli, virtuves, dušas telpas, tualetes, kā arī lodžijas. Lodžija ir norobežota ar metāla restēm, kā arī dzīvoklim ir dzelzs durvis. Dzīvokli planots izīrēt bez mēbelēm un bez virtuves labiekārtojumiem.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Vārds uzvārds: Anta Liepa
E-pasts: anta.liepa@vtua.gov.lv
Tālrunis: 20273393
Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Sandra Leja - Nātriņa, e-pasts: sandra.leja-natrina@vtua.gov.lv, mob.tālr. 29496291.