previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Jelgava, Lielā 17

Izsoles sākuma cena:
602.7 EUR
Kadastra numurs: 09000010157
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 11.04.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 28.09.2023 - 18.10.2023 10:00
Termiņš: 13.10.2023 16:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: -
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pieteikumu iesniegšana līdz 2023. gada 13. oktobra plkst. 16:00 LBTU (Pilī) Lielajā ielā 2, Jelgavā (197. kab.) un Pieteikumu atvēršana LBTU (Pilī) 185. kab. 2023. gada 18. oktobrī plkst.1
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 28.09.2023
Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Personai, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (Pilī) Dokumentu pārvaldības daļā (197.kab.) Uz aploksnes raksta: Pieteikums rakstiskai izsolei Norāda - Iesniedzēja nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr./ personas kodu, tālruņa Nr./e-pastu Nomas objekts: Izsoles datums:

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 09000010157002
Platība (m2): 172.2
Lietošanas mērķis: 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa
Telpas nr.: 072-1;072-2;072-3;072-4;072-5;072-6;072-7;072-8;072-9
Telpu grupa: 1230
Stāvs: 1

Apraksts:

Objektā nepieciešams veikt remontu
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Vārds uzvārds: Daiga Jakoviča
E-pasts: daiga.jakovica@llu.lv
Tālrunis: 28666017
Par telpu apskates laiku vienoties zvanot pa tālruni 28344310