previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Cēsu nov., Priekuļu pag., Priekuļi, Egļu gatve 8

Izsoles sākuma cena:
382.91 EUR
Kadastra numurs: 42720070621
Objekta veids: Sabiedriskā ēdināšana
Publicēts 23.05.2023

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 25.10.2023 - 07.11.2023 00:00
Termiņš: 06.11.2023 12:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 5 gadi
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, 138.kabinetā.
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 25.10.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pretendentam jāiesniedz aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai izsolē, kurš sagatavots atbilstoši noteikumu 2. pielikumā pievienotajai veidlapai. Pieteikums jāparaksta paraksttiesīgajai personai vai jāpievieno pilnvara (fiziskām personām – notariāli apliecināta) par personas tiesībām parakstīt pieteikumu. Pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei (norādot tās numuru), kā arī nomas objektu, tā atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 42720070165001
Platība (m2): 301.5
Lietošanas mērķis: 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa

Apraksts:

Iznomājamo telpu, saskaņā ar inventarizācijas lietu ( telpas 108. -111, un 114-123), kopējā platība ir 301,5 kvm, t.sk. ēdnīcas telpas 136,5 kvm, virtuve 67,4 kvm un palīgtelpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, pievienotas visām pagasta komunikācijām, nodrošinātas ar aprīkojumu. Ir atsevišķa ieeja no ārpuses. Telpas pieejamas apskatei līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar kontaktpersonu: Valeriju Klasonu, mob.tel. 28661460.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Vārds uzvārds: Laura Andersone
E-pasts: laura.andersone@vtdt.edu.lv
Tālrunis: 26433286