previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Rent

Rīga, Krustpils iela 24 k-18

Auction starting price:
No 80 - 2040 EUR
Cadastre number: 01005780078
Object type: Production, Commercial (other)

Objects for rent

Name Object type Area (m2) Additional payments (€/m2 per month) Rent/starting price (€/month) Total (€/month)
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 30.11.2023 - 15.12.2023 12:00
Application term: 15.12.2023 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 6 mēneši
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 30.11.2023
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot: "Nekustamā īpašuma pārvalde, Komercdarbības daļa Neatvērt līdz 15.12.2023. plkst. 12.00", Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.

Ražošana

Cadastre identifier: 01000782168144
Area (m2): 1200
Purpose: 1251 - Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

Description:

Iznomāšanai paredzētais objekts: Tehniskās apkalpošanas cehs, radiusa tilta celtnis ar celtspēju 32 t*, radiusa tilta celtnis ar celtspēju 10 t* (sk.pielikumu). *Radiusa tilta celtnis ar celtspēju 32 t izmantojamas nomniekam lietošanā, ja ir veikta tā verifikācija, ko veic nomnieks par saviem līdzekļiem. *Radiusa tilta celtnis ar celtspēju 10 t *izmantojamas nomniekam lietošanā, ja ir veikta tā verifikācija, ko veic nomnieks par saviem līdzekļiem. Lietošanas mērķis: remonta/noliktavas/ražošanas telpas, celtņi - izmantošanai darbu procesā. Minimālā nomas maksa: 1.70 EUR/m². Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.
Auction information
Documents
Photo and video gallery (1)
Description
Contact
Auction date and time: 06.02.2024 - 20.02.2024 12:00
Application term: 20.02.2024 12:00 (expired)
Auction step: -
Security deposit: -
Maximum lease term: 2 gadi (sākot ar 01.03.2024.)
Application place: Pieteikums jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā.
Auction type: written
Auction round: First round
Published: 06.02.2024
Auction application Application guidelines:
Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz norādītajam termiņam papīra formā vai elektroniskā formātā. Papīra formā dokumentus var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai vēstulē, nosūtot pa pastu, LDz Kancelejā Gogoļa ielā 3-100 kab., Rīgā, uz aploksnes norādot "Nekustamā īpašuma pārvalde, Komercdarbības daļa. Neatvērt līdz 20. 02.2024. plkst. 12.00". Elektroniskā formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu* un nosūtot uz info@ldz.lv. Iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu, pretendents var tajā piedāvājuma sadaļu (nomas maksas apmēru) pievienot kā atsevišķu šifrētu kodētu dokumentu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Pretendents pēc iesniegšanas termiņa paroli nosūta uz info@ldz.lv atvēršanas kodu uzreiz pēc iesniegšanas termiņa. *Ja iesniedzējam elektroniska piedāvājumu iesniegšana ir ērtāka un tas apzinās visus riskus, kādi eksistē pie piedāvājuma iesniegšanas elektroniskā veidā (netiek nodrošināta piedāvājuma satura neredzamība (konfidencialitāte)) iesniedzējs var iesniegt arī nekodētu piedāvājumu.
Documents

Komerctelpas (cits)

Cadastre identifier: 01000782168125
Area (m2): 50
Purpose: 1241 - Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa

Description:

Iznomāšanai paredzētais objekts: telpa un zemes vienības domājamā daļa. Lietošanas mērķis: komercdarbībai, pakalpojumu sniegšanai. Minimālā nomas maksa: 1.60 EUR/m². Papildus nomas maksai tiek piemērotas administratīvās izmaksas par līguma sagatavošanu.
Contacts
Organization title: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Name and surname: Dairis Putniņš
E-mail: dairis.putnins@ldz.lv
Phone: 20297872
A.Bogdanovs, t.nr. 67233756.