previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Vecrīga, Vaļņu iela 2

Izsoles sākuma cena:
1942.5 EUR
Kadastra numurs: 01000090040
Objekta veids: Komerctelpas (cits)
Publicēts 01.03.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (7)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 08.03.2023 - 04.04.2023 11:00
Termiņš: 31.03.2023 16:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.03.2028.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Atkārtota
Publicēts: 08.03.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē Izglītības un zinātnes ministrijai Vaļņu ielā 2, Rīgā. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objekta adresi, kadastra numuru un nomas tiesību pretendenta nosaukumu un telefona numuru. Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā līguma noslēgšanas dienas veikt drošības naudas 2 (divu) kalendāro mēnešu nomas maksas apmērā samaksu. Pieteikšanās termiņš rakstiskai izsolei - līdz 2023.gada 31.marta plkst.16.00.

Komerctelpas (cits)

Kadastra apzīmējums: 0100 009 0040 001
Platība (m2): 155.4
Lietošanas mērķis: 122 - Biroju ēkas
Stāvs: 1

Apraksts:

Nomas objekta izmantošanas mērķis nevar būt saistīts ar ēdināšanas vai izklaides pakalpojumu sniegšanu. Nomas objekta darba laiks (laiks, kad nomas objekts būs pieejams nomnieka klientiem) no 7.00 līdz 23.00. Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā līguma noslēgšanas dienas veikt drošības naudas 2 (divu) kalendāro mēnešu nomas maksas apmērā samaksu. Pieteikšanās termiņš rakstiskai izsolei - līdz 2023.gada 31.marta plkst.16.00.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Izglītības un zinātnes ministrija
Vārds uzvārds: Pāvels Kočergins
E-pasts: pavels.kocergins@izm.gov.lv
Tālrunis: 67047709