previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Rīga, Pārdaugava, Ventspils iela 53

Izsoles sākuma cena:
No 101.38 - 1254.67 EUR
Kadastra numurs: 01000750723
Objekta veids: Noliktava

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 14.04.2023 - 15.05.2023 00:00
Termiņš: 15.05.2023 00:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.05.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.04.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873012
Platība (m2): 77.1
Lietošanas mērķis: 111 - Viena dzīvokļa mājas
Telpu grupa: 01000750873012012

Apraksts:

Ēka nodrošināta ar 220 V elektroapgādi ar atsevišķu uzskaiti. 1)Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. 2)Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (3)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 05.09.2023 - 03.10.2023 10:00
Termiņš: 03.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.10.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010,
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 05.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010, atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873012
Platība (m2): 19.8
Lietošanas mērķis: 112 - Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
Telpu grupa: 01000750873012004
Stāvs: 1

Apraksts:

Ēka nodrošināta ar 220 V elektroapgādi ar atsevišķu uzskaiti. Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (2)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 14.04.2023 - 15.05.2023 10:00
Termiņš: 15.05.2023 10:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.05.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 14.04.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873012
Platība (m2): 19.8
Lietošanas mērķis: 111 - Viena dzīvokļa mājas
Telpu grupa: 01000750873012004

Apraksts:

Ēka nodrošināta ar 220 V elektroapgādi ar atsevišķu uzskaiti. 1)Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. 2)Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (3)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 05.09.2023 - 03.10.2023 10:00
Termiņš: 03.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.11.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010,
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 05.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Nomas tiesību pretendents klātienē vai pa pastu iesniedz Citadeles ielā 7, Rīgā, LV-1010, pieteikumu izsolei slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskais izsolei, kā arī nomas objekta adresi, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873012
Platība (m2): 77.1
Lietošanas mērķis: 112 - Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
Telpu grupa: 01000750873012012
Stāvs: 1

Apraksts:

Ēka nodrošināta ar 220 V elektroapgādi ar atsevišķu uzskaiti. Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (6)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 03.10.2023 - 03.10.2023 10:00
Termiņš: 03.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: līdz 31.10.2024. (ar iespēju pagarināt, ja nomnieks labticīgi pilda nomas līguma nosacījumus)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010,
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 05.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873010, 01000750873013
Platība (m2): 203.6
Lietošanas mērķis: 112 - Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
Telpu grupa: 01000750873010005, 01000750873010004,01000750873013001
Stāvs: 1

Apraksts:

Iznomājamais objekts: 1. vienstāva darnīcas/ noliktavas ēkas telpu grupa, kas sastāv no 5 telpām ar kopējo platību 161,9 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000750873010 telpu grupā 01000750873010004 un telpu grupā 01000750873010005 2. vienstāva darnīcas/ noliktavas ēkas telpu grupa, kas sastāv no 2 telpām ar kopējo platību 41,7 m2 , ēka ar kadastra apzīmējumu 01000750873013 telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 01000750873013001 1. telpām ēkā ar ar kadastra apzīmējumu 01000750873010- 6,23 EUR/m2 mēnesī bez PVN. 2. telpām ēkā ar ar kadastra apzīmējumu 01000750873013- 5,90 EUR/m2 mēnesī bez PVN. 1. telpām ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000750873010 - 1008,64 EUR mēnesī bez PVN. 2. telpām ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000750873013 - 246,03 EUR mēnesī bez PVN
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (4)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 05.09.2023 - 03.10.2023 10:00
Termiņš: 03.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: līdz 31.10.2024. (ar iespēju pagarināt, ja nomnieks labticīgi pilda nomas līguma nosacījumus)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010,
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 05.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873012
Platība (m2): 99.8
Lietošanas mērķis: 112 - Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
Telpu grupa: 01000750873012008
Stāvs: 1

Apraksts:

Ēka nodrošināta ar 220 V elektroapgādi ar atsevišķu uzskaiti. Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (3)
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 05.09.2023 - 03.10.2023 10:00
Termiņš: 03.10.2023 10:00
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 31.11.2024.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010,
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 05.09.2023
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010, atbilstoši VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai (pieejama www.sampeteranams.lv)

Noliktava

Kadastra apzīmējums: 01000750873012
Platība (m2): 19.8
Lietošanas mērķis: 112 - Divu vai vairāku dzīvokļu mājas
Telpu grupa: 01000750873012004
Stāvs: 1

Apraksts:

Ēka nodrošināta ar 220 V elektroapgādi ar atsevišķu uzskaiti. Nomniekam nav pienākums veikt kapitālieguldījumus objektā. Nomas objektā pieļaujama tikai tāda saimnieciskā darbība, kura nerada piesārņojumu, smakas un trokšņus.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: VSIA "Šampētera nams"
Vārds uzvārds: Līga Augule
E-pasts: info@sampeteranams.lv
Tālrunis: +37129191743
Objektu var apskatīt iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.