previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Iznomā

Valmiera, Valmieras nov., Vadu 3

Izsoles sākuma cena:
38.38 EUR
Kadastra numurs: 96010131404
Objekta veids: Sabiedriskā ēdināšana
Publicēts 28.06.2022

Nomājamie objekti

Nosaukums Objekta veids Platība (m2) Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī) Noma/sākumcena (€/mēnesī) Kopsumma (€/mēnesī)
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
Kontakti
Izsoles/konkursa laiks: 15.04.2024 - 22.04.2024 13:00
Termiņš: 22.04.2024 13:00 (beidzies)
Izsoles solis: -
Nodrošinājuma summa: -
Maksimālais nomas termiņš: 14 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valmieras tehnikuma recepcijua, Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Izsoles veids: rakstiska
Izsoles kārta: Pirmreizēja
Publicēts: 15.04.2024
Pieteikšanās izsolei Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
Atbilstoši rakstiskas izsoles nolikumam

Sabiedriskā ēdināšana

Kadastra apzīmējums: 96010131404001
Platība (m2): 69.77
Lietošanas mērķis: 1263 - Izglītības iestāžu telpu grupa
Telpas nr.: S242; S236/1 S236
Telpu grupa: Maizes laboratorija un palīgtelpas
Stāvs: 2

Apraksts:

Valsts nekustamā īpašuma Valmieras tehnikums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9601 013 1404) Vadu iela 3, Valmiera, sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 96010131404001) Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, (turpmāk – Būve) daļas 69,77 m2 platībā (turpmāk tekstā – Nomas objekts) nomas tiesības trīs reizes nedēļā, 96 stundas mēnesī, 14 mēnešu periodā līdz 2025.gada 30. jūnijam.
Kontakti
Organizācijas nosaukums: Valmieras tehnikums
Vārds uzvārds: Linda Riba
E-pasts: linda.riba@valmierastehnikums.lv
Tālrunis: +371 20083787