previous image button
next image button
close fullscreen container
Nokopēts
Pārdod (Rezultāts)

Rīga, Rankas iela 9 , Rīga, Uriekstes iela 9A

Izsoles sākuma cena:
1747800 EUR
Kadastra numurs: 01000130201

Informācija par izsoli

Izsoles/konkursa laiks: 14.07.2023 - 14.08.2023 13:00
Termiņš: 03.08.2023 (beidzies)
Izsoles sākumcena: 1747800 EUR
Nodrošinājuma summa: 174780.00 EUR
Izsoles veids: Elektroniska
Izsoles kārta: Atkārtota

Kontakti

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Tālrunis: +371 26320958, +371 80002000
E-pasts: pardosana@vni.lv

Īpašuma sastāvs

Rīga, Rankas iela 9 (01000130201)
Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Cita objektu raksturojoša informācija
-
Rīga, Uriekstes iela 9A (01000130198)
Kadastra apzīmējums Nosaukums Domājamās daļas Lietošanas mērķis Platība (m2)
Cita objektu raksturojoša informācija
-

Citi nosacījumi

1. Par zemes vienības Rankas ielā 9, Rīgā daļu 3200 m² platībā ir noslēgts nomas līgums, līguma termiņš - 31.12.2023. 2. Par zemes vienības Uriekstes ielā 9A, Rīgā daļu 439 m² platībā ir noslēgts ceļa servitūta līgums. 3. VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ir saskaņojusi ūdensapgādes trases pieslēgumu pie zemes vienībā Uriekstes ielā 9A, Rīgā, izvietotajiem maģistrālajiem tīkliem. Līdz ar minētā pieslēguma izbūvi zemes vienība Uriekstes ielā 9A, Rīgā, tiks papildus apgrūtināta ar aizsargjoslām ap ūdensvadu 36,26 m² platībā.

Rezultāts

Rezultāts: Bez rezultāta
Augstākās cenas piedāvātājs: -
Pretendenta piedāvātā cena: -
Līguma sākums: -